مهندسی، طراحی و مشاوره
طراحی اقتصادی، ارزیابی و عیب یابی سیستم های حفاظت الکتروشیمیایی و انجام تستهای میدانی همگی بر پایه تجربه نزدیک به چهل سال از مزیتهای اصلی این شرکت در صنعت حفاظت الکتروشیمیایی و ارتینگ محسوب میشود. این شرکت تاکنون توانسته بیش از 70% پروژه های این صنعت در کشور را به اتمام برساند.

ساخت و نصب تجهیزات
کیفیت، ایمنی و زمان تحویل اولویتهای اصلی شرکت رفرانس ایران در ساخت و نصب سیستم های حفاظت کاتدیک میباشد. بهره گیری از تجربه، ماشین آلات متعدد و اختصاص تیم مهندسین و متخصصین متناسب با نوع ساخت و نصب سیستم حفاظت کاتدیک، ما را در تحویل پروژه ها با رضایت مشتری و مطابق با استانداردها توانمند نموده است.


تولید و تامین تجهیزات
شرکت رفرانس ایران بعنوان اولین تولیدکننده سیستم های حفاظت کاتدی در ایران در سال 1358 تاسیس گردید. کارخانه این شرکت با مساحت 5000 متر مربع و با 3 سالن و مجهز به ازمایشگاه شیمیایی مدرن، بزرگترین کارخانه در زمینه تولید تجهیزات حفاظت کاتدیک برای محیطهای دریایی و خشکی، ارتینگ و پایش خوردگی میباشد.